Οδηγίες σωστής καύσης κεριών

  • Η πρώτη καύση του κεριού αλλά και κάθε επόμενη θα πρέπει να διαρκεί περίπου 3-4 ώρες, έως ότου όλη η επιφάνεια του να γίνει ”λίμνη”. Έτσι το κερί δημιουργεί ”μνήμη” για τις επόμενες φορές που θα ανάψει, για να καεί όλο και σωστά.
  • Φροντίστε πριν από κάθε καύση να κόβετε ελάχιστα το φυτίλι με το ψαλίδι κεριού. Αν δεν το κόψετε θα δημιουργηθεί μεγάλη φλόγα και έτσι θα καεί πιο γρήγορα το κερί σας.
  • Μην καίτε το κερί πάνω από 4 ώρες συνεχόμενα και χωρίς να το προσέχετε.
  • Κρατήστε τα αναμμένα κεριά μακριά από παιδιά, κατοικίδια και εύφλεκτα αντικείμενα.
  • Σταματήστε την καύση 0,5 cm από το τέλος του δοχείου. Αν δεν μείνει αρκετό κερί να απορροφήσει τη θερμότητα, τότε θα υπερθερμανθει το δοχείο και υπάρχει περίπτωση να σπάσει.