Ποσό σημαντικό ρόλο παίζει το άρωμα σ’ έναν χώρο;

Το άρωμα είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που αντιλαμβάνεται κάποιος όταν εισέρχεται σε έναν χώρο. Στην πραγματικότητα, η αντίληψή μας για το περιβάλλον, δεν περιορίζεται μόνο στην όραση και το άκουσμα, αλλά επεκτείνεται στην αίσθηση της μυρωδιάς.
Ένα ευχάριστο άρωμα μπορεί αμέσως να δημιουργήσει μια θετική εντύπωση και να καλωσορίσει τον επισκέπτη με ένα αίσθημα φιλοξενίας. Αντίθετα, ένα άρωμα που δεν είναι ευχάριστο μπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια και να επηρεάσει αρνητικά την πρώτη εντύπωση.

Αυτό το φαινόμενο έχει επιβεβαιωθεί και από επιστημονικές μελέτες. Το άρωμα μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη διάθεση, την αναγνώριση των χώρων και ακόμη και τις αποφάσεις αγοράς.
Επομένως, ο αρωματισμός ενός χώρου μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αίσθηση και την εμπειρία των ανθρώπων που τον επισκέπτονται.